Viva Rheden

Campagne Week tegen de Eenzaamheid

VIVA Rheden voert campagne voor de Week tegen de Eenzaamheid. Van donderdag 24 september tot en met zaterdag 3 oktober is de landelijke Week tegen de Eenzaamheid.

Met de campagne-slogan ‘Wie nodig jij uit?’ draagt VIVA Rheden het onderwerp actief uit. Lokaal stimuleren we inwoners en maatschappelijke organisaties iets te doen voor mensen die zich eenzaam voelen. Dit kan soms op een hele eenvoudige wijze: bijvoorbeeld door iemand uit de buurt uit te nodigen voor een kop koffie of door uit te nodigen mee te gaan naar een activiteit.

 

Wij hopen dat er tijdens de Week tegen de Eenzaamheid zoveel mogelijk activiteiten plaatsvinden. Activiteiten waarbij mensen (jong en oud) elkaar gaan ontmoeten. De inzet is dat de activiteit duurzaam wordt, dus dat voor de deelnemers er na deze week ook nog een positief vervolg is. Dat ontmoetingen doorgaan – dat mensen zich blijvend minder eenzaam zullen voelen.  

 

Klik op het plaatje voor de flyer of meer info op www.viva-rheden.nl .

Buurtcoach Viva Rheden

De buurtcoach zet in op de omslag van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid: kijken wat de burger wel kan (talenten), dit versterken en stimuleren dit talent in te zetten voor anderen. Naast dat de buurtcoach op zoek is naar bestaande buurtnetwerken start hij ook het proces om te komen tot nieuwe buurtnetwerken. Een buurtcoach biedt ondersteuning aan bewoners en organisaties om de buurt een stukje leefbaarder te maken. Hij ondersteunt en begeleidt vrijwilligers bij hun activiteiten en kan advies geven in zaken als publiciteit, activiteiten opzetten, fondsen werven en doorverwijzen.
De buurtcoach gaat actief op zoek naar talenten in de buurt die zich willen inzetten voor een leefbare en zelfredzame samenleving.

Heeft u ideeën of wensen en wilt u daar een rol in spelen, neem dan contact op met Jan.

 

Lees meer: Buurtcoach Viva Rheden