Klokken luiden als hart onder de riem

Het coronavirus raakt ons allemaal persoonlijk en sociaal. Veel plaatsen waar we elkaar dagelijks ontmoeten zijn gesloten. Sociale contacten staan hierdoor onder druk, terwijl we daar juist nu behoefte aan hebben.

Als een teken van bemoediging en hoop voor iedereen zullen op de komende woensdagen van 19.00-19.15 uur de kerkklokken geluid worden. De kerkklokken roepen ons op er voor elkaar te zijn over sociaal isolement heen. En in alle mogelijke vormen steun te geven aan allen die ziek zijn, aan huis gebonden, en aan allen die zich dag en nacht inzetten voor de gezondheid en veiligheid van mensen. Ook in onze dorpen.

Namens de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg,

Ds. Gert Jansen