De Ondernemersvereniging Ellecom De Steeg (OVEDS) is een netwerkorganisatie voor ondernemers uit de beide dorpen. De vereniging telt ongeveer 50 leden. Dat zijn de ondernemers die een bedrijf in Ellecom of De Steeg hebben of ondernemers die in een van de dorpen wonen en elders een bedrijf hebben. Het is een mooie mix van bedrijven uit heel diverse sectoren van heel verschillende schaalgrootte. Van eenpitters tot multinationals, van detaillisten tot consultants. Het ledenbestand groeit nog steeds.

De OVEDS heeft vooral een netwerkfunctie: de leden komen ongeveer vier keer per jaar bijeen om met elkaar bij te praten en ontwikkelingen en gemeenschappelijke belangen te bespreken. De bijeenkomsten worden op verschillende locaties gehouden en het programma varieert: (nieuwe) leden houden een presentatie, er is een externe presentatie en soms zijn de ontwikkelingen in het dorp of de gemeente het onderwerp. De vereniging is ook (en vooral) bedoeld om collega-ondernemers in een ontspannen sfeer weer eens te ontmoeten. Zo kunnen we van elkaars ervaringen leren en ontdekken we dat er veel expertise en veel raakvlakken zijn in ons eigen dorp.

Wilt u zich aanmelden of weten wie er allemaal lid zijn? Op www.oveds.nl vindt u meer informatie.